Logopedická Základní Škola Měcholupy

Logopedická Základní Škola Měcholupy
Logopedická prevence

Aktuálně

Primární logopedická prevence - Chomutov

Ve dnech 15.09. - 18.09.2014 se bude konat vzdělávací kurz "Primární logopedická prevence" v Žatci. Vzdělávání bude zahájen v pondělí 15.09.2014 v 9:00 hod. Místem konání je MŠ, Jiráskova 4...

číst celé

Vítejte

Logopedická základní škola v Měcholupech je speciální zařízení zajišťující základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením se zaměřením na poskytování odborné péče žákům mladšího a středního školního věku v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní, speciálními výchovnými prostředky. Současně poskytuje péči děti s více vadami (mentální retardace a vada řeči). Více na www.lzs-mecholupy.cz.

Partnerem Logopedické základní školy v tomto projektu je Asociace logopedů ve školství, o. s. (ALŠ), která byla založena dne 13. 11. 2006. ALŠ je dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů České republiky pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchami komunikačního procesu. Jedním z cílů ALŠ je vytvořit systém vzdělávání pedagogických pracovníků a logopedů ve školství a tím zvyšovat úroveň poskytované logopedické péče dětem a žákům s narušenou komunikační schopností. Více na www.alos.cz.

Logopedická základní škola v Měcholupech a Asociace logopedů ve školství, o. s. zahájily realizaci projektu "Logopedická prevence" dne 1. 9. 2009.


vstup pro registrované

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & LZŠ Měcholupy © 2009